डम्बेल

  • घर/व्यावसायिक लागि डम्बेल उच्च गुणस्तर फिटनेस उपकरण सहायक उपकरण

    घर/व्यावसायिक लागि डम्बेल उच्च गुणस्तर फिटनेस उपकरण सहायक उपकरण

    उत्पादनको नाम चित्र मानक प्यारामिटर हेक्सागन रबर डम्बेल(kg) 2.5/5/7.5……55/57.5/60KG(Interval 2.5kg) उच्च-ग्रेड इलेक्ट्रोप्लेटेड ह्यान्डल गोलाकार कास्ट आइरन समग्र वेल्डिंग सतह रबर रबर हो।2./755 45/47.5/50 इलेक्ट्रोप्लेटिंग ह्यान्डल दुबै गोलाहरूको वेल्डिंग प्राकृतिक रबर रबर फिक्स डम्बेल 10/15/20/25/30/35/40/45/50KG रबर राउन्ड हेड डम्बेल 2.5/5/7.5……45/47 रुबर। फिक्स फिक्स बारबेल 10/15/20/25/30/35...